projekt i realizacja: www.kochinke.pl

Rozmowy

Poradnik

Organizacje

Felietony

Nowy numer Paktu Współpracy

Szanowni Państwo, zapraszmy do czytania nowego numeru Paktu Współpracy, który można pobrać klikając w okładkę poniżej:

Image00001

Pakt TV nr 5

Powstał kolejny odcinek Pakt TV! Zapraszamy do obejrzenia.

Relacja z debaty oxfordzkiej

W dniu 5.06.2014 r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się pierwsza z cyklu trzech debat oxfordzkich w ramach projektu Pakt.com.org. Teza debaty brzmiała: "Krosno Odrzańskie powinno rozwijać się w kierunku turystyki a nie gospodarki(rozumianej jako przemysł)." 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na debatę oksfordzką

debata

Nowy numer Paktu Współpracy

Szanowni Państwo, zapraszmy do czytania nowego numeru Paktu Współpracy, który można pobrać klikając w okładkę poniżej:

PaktWspolpracy 04-page-001

Wyniki zapytania dot. usługi ewaluacji - 4/PAKT/FCP/2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  nr 4/PAKT/FCP/2014 na wybór wykonawcy usługi ewaluacji wpłynęły 3 oferty.

W dniu 25.04.2014 r. zebrała się Komisja ds. zapytań ofertowych, która dokonała otwarcia i oceny nadesłanych ofert.

W wyniku przeprowadzonej oceny komisja dokonała wyboru wykonawcy usługi ewaluacji „PAKT.com.org”. Najwięcej punktów otrzymała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy.

W załączniku zamieszczamy protokół z posiedzenia komisji wraz z oceną poszczególnych ofert. 

protokół do pobrania

Zapytanie dot. usługi ewaluacji - 4/PAKT/FCP/2014

Słubice, 09.04.2014

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest wykonanie usług ewaluacji.

Nazwa zamówienia: Usługa ewaluacji polegającej na analizie rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego w ramach projektu „PAKT.com.org”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w wersji obowiązującej od lipca 2013 r. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum nie jest zobowiązana do stosowania procedur określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.

Opis i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji.

Do pobrania:

treść zapytania

załączniki 1-5 w wersji doc

załącznik 6 - wzór umowy

załącznik 7 - strategia wdrażania produktu

 

Anulowanie zapytania ofertowego 2/PAKT/FCP/2014

Anulowanie zapytania ofertowego 2/PAKT/FCP/2014 na usługi ewaluacji projektu „PAKT.com.org”

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum informuje, że na skutek analizy prawnej unieważnia zapytanie ofertowe 2/PAKT/FCP/2014, przygotowane z zachowaniem zasady konkurencyjności na Usługi ewaluacji polegającej na analizie rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego w ramach projektu „PAKT.com.org”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostało ogłoszone w dniu 19.03.2014.

Analiza prawna zapytania ofertowego 2/PAKT/FCP/2014 na usługi ewaluacji projektu „PAKT.com.org”, wskazuje, że załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nie zawiera kryterium wyboru oceny proponowanej metodologii. Po otwarciu ofert i sprawdzeniu formalnym przesłanych ofert, członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, że nie można jednoznacznie ich ocenić, z uwagi na brak drugiej strony formularza, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłosi nowe zapytanie ofertowe, w tym samym zakresie i zaprasza podmioty zainteresowane współpracą do składania ofert.

Tak powstaje PAKT WSPÓŁPRACY

Krosno Odrzańskie i Słubice łączy więcej - nie tylko rzeka Odra i wspólny statek „Zefir”. Włodarze miasta oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum wspólnie pracują nad nowymi sposobami współpracy gminy z mieszkańcami, zwłaszcza działającymi w lokalnych organizacjach pozarządowych. Z ich doświadczeń będą korzystać samorządowcy z całego kraju.

Czytaj więcej...

Jak zbadać efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie?

W jakim celu należy badać efektywność społeczną i ekonomiczną usług społecznych? Jak interpretować wyniki i jak wyciągać wnioski? O tym wszystkim będzie można się dowiedzieć podczas ostatniego, piątego już szkolenia, w którym udział biorą przedstawiciele organizacji pozarządowych z Krosna Odrzańskiego oraz przedstawiciele samorządu. W dniach 28 – 29 marca w hotelu Bukowy Dworek, w Gronowie koło Łagowa Lubuskiego spotka się20 osób, które pod okiem trenerek pozna w praktyce przydatne rozwiązania oraz wypracowane w ramach projektu gotowe narzędzia. Serdecznie zapraszamy do udziału!