projekt i realizacja: www.kochinke.pl

Rozmowy

Poradnik

Organizacje

Felietony

Zapytanie dot. usługi ewaluacji - 4/PAKT/FCP/2014

Słubice, 09.04.2014

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest wykonanie usług ewaluacji.

Nazwa zamówienia: Usługa ewaluacji polegającej na analizie rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego w ramach projektu „PAKT.com.org”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w wersji obowiązującej od lipca 2013 r. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum nie jest zobowiązana do stosowania procedur określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.

Opis i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji.

Do pobrania:

treść zapytania

załączniki 1-5 w wersji doc

załącznik 6 - wzór umowy

załącznik 7 - strategia wdrażania produktu

 

Anulowanie zapytania ofertowego 2/PAKT/FCP/2014

Anulowanie zapytania ofertowego 2/PAKT/FCP/2014 na usługi ewaluacji projektu „PAKT.com.org”

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum informuje, że na skutek analizy prawnej unieważnia zapytanie ofertowe 2/PAKT/FCP/2014, przygotowane z zachowaniem zasady konkurencyjności na Usługi ewaluacji polegającej na analizie rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego w ramach projektu „PAKT.com.org”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostało ogłoszone w dniu 19.03.2014.

Analiza prawna zapytania ofertowego 2/PAKT/FCP/2014 na usługi ewaluacji projektu „PAKT.com.org”, wskazuje, że załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nie zawiera kryterium wyboru oceny proponowanej metodologii. Po otwarciu ofert i sprawdzeniu formalnym przesłanych ofert, członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, że nie można jednoznacznie ich ocenić, z uwagi na brak drugiej strony formularza, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ogłosi nowe zapytanie ofertowe, w tym samym zakresie i zaprasza podmioty zainteresowane współpracą do składania ofert.

Tak powstaje PAKT WSPÓŁPRACY

Krosno Odrzańskie i Słubice łączy więcej - nie tylko rzeka Odra i wspólny statek „Zefir”. Włodarze miasta oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum wspólnie pracują nad nowymi sposobami współpracy gminy z mieszkańcami, zwłaszcza działającymi w lokalnych organizacjach pozarządowych. Z ich doświadczeń będą korzystać samorządowcy z całego kraju.

Czytaj więcej...

Jak zbadać efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie?

W jakim celu należy badać efektywność społeczną i ekonomiczną usług społecznych? Jak interpretować wyniki i jak wyciągać wnioski? O tym wszystkim będzie można się dowiedzieć podczas ostatniego, piątego już szkolenia, w którym udział biorą przedstawiciele organizacji pozarządowych z Krosna Odrzańskiego oraz przedstawiciele samorządu. W dniach 28 – 29 marca w hotelu Bukowy Dworek, w Gronowie koło Łagowa Lubuskiego spotka się20 osób, które pod okiem trenerek pozna w praktyce przydatne rozwiązania oraz wypracowane w ramach projektu gotowe narzędzia. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Debaty oksfordzkie jako innowacyjna metoda przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie.

Po tym hasłem odbyło się kolejne, trzecie już szkolenie, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych z gminy Krosno Odrzańskie. Podczas wspólnej, dwudniowej pracy uczestnicy poznali niestandardowe metody prowadzenia dyskusji i wypracowywania wspólnych rozwiązań. Taka wiedza przyda im się szczególnie jeżeli chodzi o prowadzenie procesu konsultacji społecznych.

Czytaj więcej...

Trzeci numer biuletynu Pakt Współpracy

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce trzeci numer „Paktu Współpracy”, czyli biuletynu o współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a jednostkami samorządu terytorialnego.

pakt3 1

Zapraszamy do lektury! 

Szkolenia w toku!

Szanowni Państwo!
Za nami pierwsze dwa szkolenia, w których wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych z gminy Krosno Odrzańskie. Podczas czterech dni wspólnej pracy, przy wsparciu trenerek, uczestnicy szkoleń uzyskali wiedzę oraz nabyli praktyczne umiejętności jej zastosowania.
Podczas listopadowego warsztatu (22/23 listopad 2013) uczestnicy dowiedzieli się dlaczego zanim przystąpimy do przygotowywania programu współpracy powinniśmy zdiagnozować stan współpracy samorządu z organizacjami. W grudniu (6/7 grudzień 2013) grupy warsztatowe pracowały nad koncepcją wieloletniego programu współpracy jako szansą na profesjonalną i długofalową współpracę pomiędzy NGO a JST.
Wszyscy uczestnicy mieli również okazję sprawdzić swoje umiejętności w grze terenowej, w której w praktyce mogli sprawdzić dlaczego tak ważna jest współpraca :)
Kolejne szkolenie prezentujące debaty oksfordzkie jako innowacyjną metodę przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie już 10-11 stycznia 2014.
Zapraszamy!

Drugi numer biuletynu Pakt Współpracy

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce drugi numer „Paktu Współpracy”, czyli biuletynu o współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a jednostkami samorządu terytorialnego.

W tym numerze czeka na Państwa wiele ciekawych tematów, m.in.:

  • Rozmawiamy o praktycznej stronie współżycia samorządu z organizacjami z Martą Lewandowską, członkinią warszawskiej rady pożytku,
  • Prezentujemy rozważania Marka Cebuli, burmistrza Krosna Odrzańskiego i Magdaleny Tokarskiej, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum na temat zlecania zadań organizacjom pozarządowym,
  • Wyjaśniamy jakie korzyści z Paktu może odnieść społeczeństwo, społeczność lokalna, ale również administracja publiczna. Jakie mogą być te korzyści, jakie zagrożenia? - więcej w rozmowie z socjologiem dr. Ryszardem Skrzypcem,
  • Piszemy o tym jak powinno funkcjonować sprawne państwo – „To, czego pragną obywatele, to państwo sprawne, nie silne. Jak ową sprawność uzyskać, na czym oprzeć „– więcej na ten temat w artykule dr. Krzysztofa Wojciechowskiego, filozofa i etyka,
  • Rozmawiamy o kulturze współpracy oraz jej praktycznym wymiarze w codziennych relacjach samorządu i organizacji pozarządowych,
  • Prezentujemy kolejne krośnieńskie organizacje: Stowarzyszenie „Przystań” oraz Stowarzyszenie Subsidium,
  • Przedstawiamy chronologiczny opis kolejnych działań w projekcie, z podziałem na miesiące. A także przypominamy, jakie elementy zawiera narzędzie, noszące nazwę „PAKT WSPÓŁPRACY”,

001

Zapraszamy do lektury! 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych na szkolenia

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów zgłoszeniowych, które każdy uczestnik szkolenia powinien wypełnić i dostarczyć przed szkoleniem w formie papierowej do Pani Anety Maryniec lub Pana Mariusza Musika Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1.

Czytaj więcej...

Ekipa telewizji ruszyła do Krosna

Trwa przygotowywanie materiałów filmowych, promujących współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Mimo niesprzyjającej pogody, wyruszyliśmy na ulice miasta.

Czytaj więcej...